Vaše nová jurta podpoří Mongolsko

Radim Hladký

Technik a odborný metodik projektu:

Dlouholetý lektor na poli zážitkové pedagogiky, nadšený vodák, speleolog, milovník hor. Instruktor PŠL a lektor v Hnutí GO! , kde vede metodické semináře pro instruktory a pegagogy, adaptační kurzy.

Motto: „ ... a jak řekli, tak udělali ...“ (známá česká

                                 pohádka).