Vaše nová jurta podpoří Mongolsko

Kontakt

 

Libor Macek
 informace o jurtách, k plánovaným expedicím Bajkal a Mongolsko 2013:

l i b o r . m a c e k ( a t ) e m a i l . c z

( + 4 2 0 )  7 3 7  8 2 3  8 5 1 

 

Radim Hladký - technické informace 

r a d h l a d ( a t ) c e n t r u m .  c z

( + 4 2 0 )  6 0 8  3 6 4  2 1 8

 

další informace:

www.jurtaprozivot.cz