Vaše nová jurta podpoří Mongolsko

Záměry - Zlobice

27.11.2010 09:04

Zlobice

Jednám s ředitel Oveka Richardem Konrádem, který má v podnájmu lokalitu Zlobice (nachází se severně od Kuřimi). Našim záměrem je na Zlobici postavit během dubna dvě jurty ke stálému bydlení a jednu jurtu, která bude sloužit k realizaci kurzů, přespání kolemjdoucích a ukázkám potenciálním zájemcům o bydlení v jurtách.

Libor