Vaše nová jurta podpoří Mongolsko

Michal Kristýnek

PR a organizace projektu

Mým životem jsou příběhy. Lezou do mě, skz mě i ze mě. Před časem jsem si postavil hlavu a pak i maringotku do ticha Rychlebských hor, jenž jsou plné příběhů,a kde zapouštím kořeny a ruce do hlíny pod starou lípou. V práci osciluju mezi ekologickým zemědělstvím, tvorbou map krajiny, což je má profese a rozvíjením lidí tvorbou a zážitky na stromech i pod nimi, což mě baví - jsem instruktor PŠL, lektor a kouč.