Vaše nová jurta podpoří Mongolsko

úspěšné dokončení projektu odvozem posledních 9 jurt z obce Galt

02.06.2011 22:37

11. května bylo z Galtu odvezeno posledních 9 jurt, které byly místními obyvateli vyrobeny v rámci projektu a za jejich prodej v Ulanbátaru převzal odpovědnost překladatel projektu p. Ganzorig. Toto jsou dokumenty potvrzující uzavření projektu ze strany obce Galt.  

 

preklad - smlouva odvoz 9 jurt z Galtu.pdf (731,9 kB)
preklad -potvrzeni odvoz 9 jurt z Galtu.pdf (1,2 MB)

 

Tímto je tedy projekt Ger i z české strany úspěšně uzavřen a těšíme se na ev. pokračování v roce 2012.